Reis naar Externsteine

Dagreis naar de Externsteine.


11 mei 2024

voorbereidingsavond 26 april 2024


Op 11 mei 2024, wordt er vanuit “de Drempel”, centrum voor zingeving en sociale kunst, een dagtocht georganiseerd naar de Externsteine in het Teutoburgerwald bij Paderborn in Duitsland.

Op dit oude Germaanse centrale heiligdom komen invloeden uit het Christendom, de Germaanse cultuur en de Keltische cultuur samen.

Hier werden de mysteries van de taal tot leven gebracht. Niet als kennis alleen, maar bovenal als wilsscholing. Welke kwaliteiten had de mens te ontwikkelen om de taal waarachtig en als levend woord te gebruiken?

Hiertoe zette men zich vooral uiteen met de schaduwen die daarbij overwonnen moeten worden.


Deze reis vraagt om voorbereiding. Hoe kun je je voorbereiden op hetgeen deze plek ons aanreikt en te vertellen heeft?

Een belangrijke stap is de uiteenzetting met dat wat loutering en omvorming zoekt in de eigen ziel.

De scholing en de stappen naar een hoger bewustzijn waren bij de Externsteine verbonden met proeven van moed, volharding e.d. op de weg naar buiten, de wereld in. In onze huidige tijd vraagt elke stap naar buiten ook om een stap naar binnen, naar de diepten van de eigen ziel.

De voorbereiding op deze reis zal dan ook gaan over de stappen op de weg naar binnen en naar buiten die een ieder van de reisgenoten in vrijheid in wil onderzoeken.


De reis wordt begeleid door Rolf Zeldenthuis en Gert Siebes. Beiden hebben deze unieke plaats al meerdere malen bezocht.

Op 26 april 2024 is er voorbereidingsavond georganiseerd.


Je bent van harte uitgenodigd om mee te gaan.

Rolf Zeldenthuis en Gert Siebes.


Kosten: 

Inclusief reis, voorbereidingsavond, readerteksten, entreegelden e.d.  95 euro p.p.

Zelf een lunchpakket meenemen.


De voorbereidingsavond is op 26 april van 19.00 tot 21.30 uur op Arnhemseweg 125, 7331BE Apeldoorn.


Op 11 mei wordt er ook vanaf dit adres vertrokken

om 8:00 uur ‘s ochtends en we zijn hier weer terug circa 21.30 uur.


rek.nr. NL36 ASNB 0772 9269 72 tnv G.A.Siebes.

Externsteine van zuidkant gezien.