Cursussen


Cursussen.


Kunst en zingeving gaan goed samen en in mijn ogen versterken ze elkaar. De cursussen die ik geef en gegeven heb verbinden deze gebieden met elkaar en versterken elkaar. Daar waar het cursussen betreft aan leraren of ouders heeft de zingeving te maken met de pedagogische ontwikkelingskansen die het boetseren biedt voor het opgroeiende kind. Vanuit deze invalshoek heb ik een aantal jaren cursussen gegeven aan o.a. een lerarenopleiding in Slowakije, de Ouderacademie in Driebergen en de Vrijeschool Lerarenweek, voorheen Zomercursus Zutphen. Mijn lange ervaring als klassenleerkracht aan een Vrijeschool geeft mij veel ervaring om uit te putten.

In de afgelopen tijd heb ik mijn kennis en ervaringen met het boetseren op de Vrijeschool (klas 1 t/m 6) opgeschreven ter inspiratie voor leerkrachten.

Het is nu gedrukt en te bestellen. Klik hier voor meer informatie.

In samenwerking met De Drempel” organiseren we cursussen vanuit zingeving en dan heeft de kunst een dienende rol. Daarnaast gaf en geef ik workshops aan groepen mensen die elkaar in het kunstzinnig werk willen ontmoeten.

Uit het boetseerboek, vierde klas

Komende cursussen of activiteiten:


voor aanmelding of informatie

klik op envelop:

Deel Externsteine vanaf zuidkant

DAGREIS NAAR DE EXTERNSTEINE


Op dit oude Germaanse centrale heiligdom komen invloeden uit het Christendom, de Germaanse cultuur en de Keltische cultuur samen. Op 11 mei 2024 reizen we naar deze plek om te onderzoeken wat deze plek ons nu te vertellen heeft.

Hier werden de mysteries van de taal tot leven gebracht. Niet als kennis alleen, maar bovenal als wilsscholing. De inhoudelijke voorbereiding op deze reis is op 26 april.


Voorbereidingsavond: 26 april 2024, van 19:00 tot 21:30


Dagreis Externsteine: 11 mei 2024, van 8:00 tot ca 21:30


Klik hier voor uitgebreide informatie.Folder

Maria en Elisabeth, Noordportaal

ZESDAAGSE REIS NAAR DE KATHEDRAAL VAN CHARTRES

Van 29 april tot en met 4 mei 2025 wordt er van uit “de Drempel” een reis georganiseerd naar de kathedraal van Chartres. 


Klik hier voor uitgebreide informatie.

Maria en Elisabeth, Noordportaal

DE ZEVEN VRIJE KUNSTEN


In vier bijeenkomsten verdiepen we ons in de “zeven vrije kunsten” zoals die in de school van Chartres als scholingsweg ingezet werden.


Data: vrijdag namiddag en avond: 7 en 21 februari, 7 en 21 maart 2025.


Klik hier voor uitgebreide informatie.