Cursussen


Cursussen.


Kunst en zingeving gaan goed samen en in mijn ogen versterken ze elkaar. De cursussen die ik geef en gegeven heb verbinden deze gebieden met elkaar en versterken elkaar. Daar waar het cursussen betreft aan leraren of ouders heeft de zingeving te maken met de pedagogische ontwikkelingskansen die het boetseren biedt voor het opgroeiende kind. Vanuit deze invalshoek heb ik een aantal jaren cursussen gegeven aan o.a. een lerarenopleiding in Slowakije, de Ouderacademie in Driebergen en de Vrijeschool Lerarenweek, voorheen Zomercursus Zutphen. Mijn lange ervaring als klassenleerkracht aan een Vrijeschool geeft mij veel ervaring om uit te putten.

In de afgelopen tijd heb ik mijn kennis en ervaringen met het boetseren op de Vrijeschool (klas 1 t/m 6) opgeschreven ter inspiratie voor leerkrachten.

Het is nu gedrukt en te bestellen. Klik hier voor meer informatie.

In samenwerking met De Drempel” organiseren we cursussen vanuit zingeving en dan heeft de kunst een dienende rol. Daarnaast gaf en geef ik workshops aan groepen mensen die elkaar in het kunstzinnig werk willen ontmoeten.

Uit het boetseerboek, vierde klas

Komende cursussen of activiteiten:

Wanneer je hand beweegt beweegt mijn ziel.


Deze woorden van de dichter Vasalis vormen een leidend thema in een cursus waarin de ontmoeting van mens tot mens centraal staat.

Je wordt van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

Vanuit de achtergronden van de antroposofie wordt er aan de hand van het scheppend werk van verschillende kunstenaars in vier werkbijeenkomsten ingegaan op de betekenis van de menselijke ontmoeting.

Bij een ontmoeting staan twee mensen aan de rand van een ruimte tussen hen in, gecreëerd door beider aanwezigheid in het hier en nu.


We gaan in deze cursus samen deze intermenselijke tussenruimte verkennen door onder meer met elkaar te kijken naar het werk van beeldend kunstenaars, waarin ze handen hebben weergegeven die uitdrukking geeft aan de ruimte tussen de mens en zichzelf en tussen de mens en de ander(en).

Door het aanbieden van kunstzinnige werkvormen zoals boetseren en beweging gaan we onderzoekend op weg om in de menselijke ontmoeting, naast en vanuit een ruimtelijke ervaring (tussenruimte) te komen tot een tijdsbeleving (creërend) om een basis te leggen voor de taal van het hart.

Maria en Elisabeth, Noordportaal

Van 02 t/m 06 mei 2023(!) wordt er opnieuw een reis georganiseerd naar de kathedraal van Chartres in Frankrijk.

Deze reis naar één van de grote tempels van de mensheid wordt begeleid door Rolf Zeldenthuis en Gert Siebes.


Klik hier voor meer informatie