Expositie

Enkele indrukken van de expositie:


De opening.

De expositie op de Aardewerkplaats Amiel werd gestart met een openingswoord van Gert Siebes. Gert Siebes lichtte het thema “Tussen de ander en ik…” toe nadat hij met Erica van Hoek en Rolf Zeldenthuis uitvoerig had gesproken en hun beelden op zich in heeft laten werken.

Hij stelde dat de expositie ook gaat over nabijheid. Over de ontmoetingsruimte die ontstaat tussen de opgestelde beelden en de mensen in de ruimte die een verhouding zoeken tot het beeld, de ruimte en de tijd waar het beeld in is geplaatst.

“U wordt hierin uitgenodigd. Door de kunstenaars, maar zeker ook door de beelden zelf. De beelden kunnen gezien worden als een kiem van dat proces. Daarmee komen we in de beeldhouwkunst aan bij een nieuwe dimensie.

De ruimte waar het beeld in geplaatst is kunnen we ervaren als een tijdstroom. Wat is deze tijdstroom? Dat is de stroom van wording, van verandering,

Het is een proces van steeds veranderende verhouding en ontwikkeling. Van evolutie. De ruimte wordt tot tijd. We kennen dat allemaal heel goed. leder van ons kent wel die momenten dat je iemand hebt ontmoet en zo betrokken was dat de ruimte tussen jou en die ander in een tijdstroom kwam waarin je: de tijd vergat-of in het nu was- of je in een ritmisch proces van luisteren en spreken bevond. Van een harmonisch betrekken op de ander en tegelijk je gezien weten en gehoord weten door die ander.

Tegen die achtergrond is deze expositie ontstaan. De beelden zijn een poging om in de ruimte een scheppende tijdstroom te laten ontstaan en nodigen uit tot een actief luisteren met al onze zintuigen.”


Vanuit de bezoekers werd vele malen gemeld dat de beelden van beide kunstenaars goed bij elkaar pasten en een bijzondere sfeer teweeg brachten.

Bij de beelden van Rolf Zeldenthuis ontstonden veel gesprekken, vaak heel persoonlijk en toch passend bij het thema van het beeld. Daarmee werd in de praktijk bevestigd dat Rolfs zoeken om de de ruimte rond het beeld tot een ontmoetingsruimte te maken werkt.

De expositie werd afgesloten met muziek van Odulf Damen. Hij maakte tussen de beelden improvisaties, waarmee de ruimtelijkheid in een tijdkunst werd weergegeven. Dit deed hij per tweetal beelden die met elkaar in gesprek waren.

Tegelijk met de expositie werd het thema van ontmoetingsruimte in een installatie neergezet, waarbij de bezoekers ervaringen van het nabijzijn konden eionderzoeken. Zie hiervoor de pagina


“Ontmoetingsinstallatie"