Verteltheater Tobias

Op weg met Tobias

Verteltheatervoorstelling met muziek …..


….van het Apocriefe verhaal uit het Oude Testament. Een beeldende vertelling over de blinde Tobit en zijn zoon Tobias. Met hulp van de aardsengel Rafaël die Tobias danig op de proef stelt, hoopt hij op genezing van zowel zijn vader als ook van Sara die door een demon wordt geplaagd. Op weg met Tobias is een verhaal over omzien naar elkaar, harte-krachten, genezing en in vrijheid omgaan met je lot.

Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar.

Vertellers, script en vormgeving: Manjo Joosten en Henk Mennes

Muziek en liedjes: Paul de Ridder

14 april 2024  15.00 uur.

plaats: De Verdieping

Aardewerkplaats Amiel

Windheuvelstraat 3, Voorstonden (6971JV Brummen)

Kaarten €15 (incl. drankje na afloop)

contant aan de zaal of overmaken na aanmelding.

Reserveren aanbevolen. hmmennes@planet.nl of sms 0646846775

De mens als genezer

De gebeurtenissen van het verhaal spelen zich af in Ninevé (Babylon) tijdens de ballingschap van het Joodse volk onder koning Nebukadnezar en diens zoon. Het is een historische gebeurtenis uit de 6e eeuw voor Christus maar ook te zien als een beeld voor de toekomst.


Tobit behoorde tot diegenen die verantwoordelijkheid droegen voor het in stand houden van de wetten van het Joodse volk in een tijd van ballingschap. Hij begroef bijvoorbeeld de doden volgens het Joods ritueel hoewel dat verboden was. Tobit houdt ondanks de veranderde omstandigheden en op gevaar van eigen leven vast aan oude wetten en regels. Dat kun je als iets positiefs zien, hij laat zich niet andere wetten voorschrijven. Aan de andere kant is er ook sprake van verstarring, fanatiek aan het oude vast willen houden. Het lot wil dat juist hij, nadat hij een gestorven volksgenoot tegen de regels in heeft begraven,  door uitwerpselen van een vogel blind wordt. Tobit is daardoor min of meer gedwongen zijn blik naar binnen te richten. Misschien komt hij tot het inzicht dat het gaan van een eigen weg de toekomst is en dat zijn zoon daar een begin mee kan maken. Hij zelf is er te oud voor om nog een dergelijke ontwikkeling te gaan.


Rafaël ( God heelt) is de aartsengel van harmonie en vrede, beschermt reizigers maar bovenal is hij de genezer (Mercurius). Ziekte en genezing heeft met ontwikkeling te maken. Rafaël is dan ook de engel die liefheeft voor dat wat zich naar de toekomst ontwikkelt. Het is niet voor niets dat God van alle zeven aartsengelen uitgerekend  Rafaël zendt om Tobias te begeleiden in zijn ontwikkeling ….tot genezer. En zonder moed, vertrouwen en liefde voor de ander, de mensheid en de wereld kun je geen heler zijn.


Tobias staat voor de moderne mens die ondanks zijn twijfel en angst ,de moed  en de wil heeft ‘op weg te gaan’. Vertrouwend op ‘zijn engel’ en op dat wat zich naar de toekomst ontwikkelen wil , opdat nieuwe, helende krachten in hem levend worden.