Reis naar Chartres

Beste lezer,

2 mei t/m 6 mei 2023.

vertrek: 2 mei 8.30 en thuiskomst 6 mei circa 18.00 uur.

Vooraankondiging

Van 02 t/m 06 mei 2023(!) wordt er opnieuw een reis georganiseerd naar de kathedraal van Chartres in Frankrijk.

Deze reis naar één van de grote tempels van de mensheid wordt begeleid door Rolf Zeldenthuis en Gert Siebes.

Er wordt overnacht in de direct naast de kathedraal gelegen Hôtellerie St Yves.

We gaan deze reis o.a. de crypte bezoeken en indien mogelijk ook het in de kathedraal gelegen labyrint lopen.

In deze reis, gaan we met elkaar op zoek naar de betekenis en de zeggingskracht van deze kathedraal voor ons geestelijk spirituele leven, vanuit de achtergronden van de antroposofie.

In samenhang hiermee zal er aandacht worden besteed aan vragen over de eigen biografie.

Maar ook aan vragen over het sociale leven en de gemeenschap waar we ons mee verbonden weten, en de wereld om ons heen.

Ter voorbereiding op deze reis wordt er twee avonden georganiseerd waarop er wordt ingegaan op de betekenis en de achtergronden van deze kathedraal. Deze cursusavonden kunnen ook worden bijgewoond als je besluit om niet met de reis mee te gaan.

Je kunt je nu al opgeven voor deze reis en voor de cursus.

Een uitvoerige folder over de reis, met daarin de kosten, een beschrijving van de reis, en aanbevelingen ter voorbereiding volgt nog.


Zie ook de folder. 

Maria en Elisabeth, Noordportaal