Cursus  "Chartres' scholingsweg"

afbeelding niet geladen

De mens ziet het scheppen.

Noordportaal Kathedraal van Chartres

 De school van Chartres en de moderne scholingsweg.


De kathedraal van Chartres in al haar schoonheid was in de late Middeleeuwen niet alleen een pelgrimsoord en religieus centrum. Het was ook de plaats waar een leerweg mee verbonden was die we zijn gaan kennen als ’de school van Chartres’. In deze school werd een weg naar zelfkennis en naar een hoger bewustzijn aangeboden waarbij de zeven vrije kunsten uitgangspunt waren. Deze kunsten zijn destijds uitgebreid beschreven en zijn terug te vinden in de bouw en in de vensters en portalen van de kathedraal.


In drie werkbijeenkomsten gaan we met elkaar onderzoeken hoe deze weg naar hoger inzicht eruit zag in die school van Chartres. Wat de betekenis daarvan is en hoe we deze kennis en inzichten kunnen toepassen in de huidige tijd .


Met hulp van geprojecteerde afbeeldingen van beelden uit de kathedraal gaan we ons verdiepen in de weg naar hoger inzicht zoals die daar destijds onderwezen werd. Toen spraken de beelden, de vensters en de architectuur nog direct tot de ziel en werden de morele werkelijkheid van deze beelden en architectuur nog direct ervaren. In onze moderne tijd is dat anders. Vaak zijn we ons niet bewust van de verborgen werking van architectuur en beelden en als we wel bewust waarnemen komt de intellectuele duiding van het waargenomene vaak op de eerste plaats. Vaak is er al een gedachte over een waarneming nog voordat deze in ons en tot ons kan spreken.


Hoe kan ik innerlijk ruimte maken voor de waarneming, zodat het zich in ons kan uitspreken, iets daarvan in onze ziel kan oplichten, zonder dat een gedachte, een oordeel of mening het al gekleurd heeft?


In Chartres werd destijds al onderwezen hoe de mens de waarneming zo kan ontwikkelen, dat er een samenhang(context) en een morele en geestelijke werkelijkheid kon worden ervaren.


Het analytische denken zoals wij dat kennen was een stap die men nog niet beheerste. Men nam veel meer waar in beelden, in samenhangen en in verbondenheid.

Maar ook werd er in deze school van Chartres al vooruit geschouwd naar onze tijd en voorzag men dat een morele en geestelijke werkelijkheid in het waarnemen van  zichzelf en de wereld plaats zou maken voor een analytische en intellectuele duiding. Dat hierdoor de mens de verbinding met de geestelijke oorsprong zou kunnen verliezen.


Nu zijn we in onze huidige tijd op dat punt aangekomen. Tegelijkertijd nemen we niet meer vanzelfsprekend de wijsheden van één leraar over.

De leraar op de weg naar zelfkennis heet in onze tijd vaak partner, vriend, geliefde, of collega. Of een onbekende. En de ‘school’ is het gebied van de menselijke ontmoetingen. Zo zijn het de medemensen die de sleutels , bewust of onbewust, bedoeld of onbedoeld, aanreiken voor een volgende stap in de eigen individuele ontwikkeling. En zijn wij het die sleutels bij ons dragen voor de ontwikkelingsstappen in het leven van onze medemensen. Hoe word ik me bewust van hetgeen mij vanuit het leven aangereikt wordt en wat ik bij me draag?


Ita Wegman beschrijft als een eerste stap op deze moderne scholingsweg de ‘onbevangenheid’. Het is een stap op de weg naar het midden. Een stap in het leren verstaan naar de stem van het hart. Met deze stap van de onbevangenheid staan we midden in de school van Chartres, vanuit een eigentijds zelfbewustzijn.


In drie bijeenkomsten gaan we met elkaar kijken naar beelden van de kathedraal . We hebben uit de veelheid van beelden een keuze gemaakt en ruimen een bijzondere plaats in voor het rechterzijportaal van het Noordportaal . Daar zijn beelden te zien van Tobias, zijn vader Tobit en de engel. We zullen met elkaar ervaren wat daar aan waar te nemen is en te beleven is. En er worden achtergronden uit de school van Chartres aangereikt om dit verder met elkaar te verdiepen in samenhang met de moderne scholingsweg.


Praktische gegevens:

Plaats:  De Drempel. Centrum voor zingeving en sociale kunst.,

Arnhemseweg 125, 7331BE Apeldoorn.

NIEUWE CURSUSDATA: 19, 26 JANUARI en 2 FEBRUARI 2024.

Tijd: 16.30 – 21.30 uur.

Vanaf 16.00 uur staat er thee /koffie klaar.

Er wordt voor soep gezorgd bij de avondmaaltijd.

Zelf brood of andere maaltijd voor je zelf meenemen.

Kosten: totaal € 240,00

Dat is inclusief het lesmateriaal (zoals de begeleidende tekst na elke bijeenkomst), thee/koffie/frisdrank en soep.

Gespreide betaling is mogelijk.