Reis naar Chartres

Twee avonden over één van de grootste tempels van de mensheid:

De kathetdraal van Chartres

In twee avonden gaan we in op hetgeen de bouwers van deze kathedraal via architectuur en beeldende kunst aan de mensen van de huidige tijd te vertellen hadden.

Deze avonden worden ook gebruikt te voorbereiding van een reis naar Chartres in mei 2023, maar kunnen ook bezocht worden zonder mee te gaan.

Je kunt je nog steeds opgeven voor voor deze cursus.

Een uitvoerige folder over de reis, met daarin de kosten, een beschrijving van de reis, en aanbevelingen ter voorbereiding sturen we je op verzoek op.


Plaats: De Drempel, Arnhemseweg 125
331BE Apeldoorn

(niet zoals eerst aangekondigd in Voorstonden)

Data: 14 en 21 april 2023

Tijd: 19:00 tot 21:30 uur.

Kosten: € 40 voor beide avonden, inclusief koffie/thee en cursusmaterialen.Zie ook de folder over de reis naar Chartres.

Maria en Elisabeth, Noordportaal