Cursus  "Tussenruimte"

afbeelding niet geladen


Beste lezer!

Wanneer je hand beweegt beweegt mijn ziel.


Deze woorden van de dichter Vasalis vormen een leidend thema in een cursus waarin de ontmoeting van mens tot mens centraal staat.

Je wordt van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

Vanuit de achtergronden van de antroposofie wordt er aan de hand van het scheppend werk van verschillende kunstenaars in vier werkbijeenkomsten ingegaan op de betekenis van de menselijke ontmoeting.

Bij een ontmoeting staan twee mensen aan de rand van een ruimte tussen hen in, gecreëerd door beider aanwezigheid in het hier en nu.


We gaan in deze cursus samen deze intermenselijke tussenruimte verkennen door onder meer met elkaar te kijken naar het werk van beeldend kunstenaars, waarin ze handen hebben weergegeven die uitdrukking geeft aan de ruimte tussen de mens en zichzelf en tussen de mens en de ander(en).

Door het aanbieden van kunstzinnige werkvormen zoals boetseren en beweging gaan we onderzoekend op weg om in de menselijke ontmoeting, naast en vanuit een ruimtelijke ervaring (tussenruimte) te komen tot een tijdsbeleving (creërend) om een basis te leggen voor de taal van het hart.


1e bijeenkomst.

Aan de hand van verschillende kunstwerken, van antieke - tot hedendaagse kunst, verkennen we hoe handen uitdrukking geven aan de ruimte tussen twee mensen.

De mens aan de rand tussen “ik en jij”.


2e bijeenkomst:

De menselijke ontmoeting als drempelervaring.

Videokunst van Bill Viola.


3e bijeenkomst:

Dans als sacrale handeling en uitdrukking van een open en vrije tussenruimte en een unieke tijdsbeleving

Het ‘Sacre du Printemps’ van danstheater Pina Bausch.


4e bijeenkomst:

Een nog nader te bepalen kunstenaar die aansluit bij de inbreng van de deelnemers in de voorafgaande bijeenkomsten. Ieder van ons geeft door een zelfgekozen afbeelding, filmfragment of beweging uitdrukking aan wat voor jou een wezenlijke expressie en beleving is bij de ontmoeting van mens tot mens.


De cursus kan gezien worden als een initiatief waarbij in vrijheid de wezenlijke verbinding tussen mensen wordt onderzocht.

Met zelfbewustzijn en tegenwoordigheid van geest.

Om van daaruit in gezamenlijkheid een toegang te vinden tot de vragen die de tijd aan ons stelt.


Rolf Zeldenthuis, Gert Siebes.


Klik hier voor de folder